Canllaw Goroesi Cyfiawnder Troseddol Jo

Helo, fy enw i yw Jo ac rwy’n cyflwyno’r canllaw hwn i bobl sydd ag afiechyd meddwl ac yn dod i gysylltiad gyda’r asiantaethau  cyfiawnder troseddol.

Mae gen i brofiad fy hun o’r heddlu, llysoedd, y gwasanaeth prawf a charchardai – ac felly, rwy’n gwybod pa mor bwysig yw cydweithredu gyda hwy tra hefyd yn ymwybodol o’m hawliau, gofyn y cwestiynau cywir a chael help ar hyd y ffordd. Mae mwy o wybodaeth ar gael amdanaf yma.

Mae llawer o bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol yn dod i ryw fath o gysylltiad gyda’r asiantaethau cyfiawnder troseddol. Efallai bod hyn yn sgil y ffaith eich bod mewn cythrwfl neu am fod yr heddlu yn pryderi am eich diogelwch.

Rydych chi – neu’ch teulu neu ofalwyr proffesiynol – yn medru defnyddio’r Canllaw hwn i ddeall yn well yr hyn sydd yn digwydd a’r hyn i’w wneud ar bob cam wrth i chi fynd drwy’r system. (Efallai y bydd gweithwyr proffesiynol yn hoffi edrych ar ein Porth Proffesiynol.) Rydym yn ymdrin â’r daith gyfan ond nodwch nad yw’r rhan fwyaf o bobl sydd yn dod i gysylltiad â’r system yn mynd i’r carchar, hyd yn oed os ydynt yn euog o drosedd.

Ewch i: