Derbyn help – cysylltiadau allweddol

Hafan

AtalHeddluLlysCarcharRhyddhauAdferiad

Sut i ddefnyddio’r canllaw hwnCysylltiadau allweddol

 

 • FFOPS – Families & Friends of Prisoners Services

www.ffops.org.uk

01792 458645
Peiriant ateb – 24 awr
Dydd Llun-Gwen 9am-4:15pm
Dydd Sadwrn a Sul 12:45pm-4:15pm

 

 • Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS)

www.cps.gov.uk

Llysoedd Ynadon:

Castell-nedd, Abertawe, Dyfed – 01792 452900

Pen-y-bont ar Ogwr, Gwent, Caerdydd, Rhondda Cynon Taff, Bro Morgannwg – 02920 803800 (switsfwrdd)

Powys a Gogledd Cymru – 01352 918016/01352 918000

Llys y Goron:

Bridgend, Gwent, Cardiff, RCT, Vale of Glamorgan – 02920 923779

Castell-nedd, Abertawe, Dyfed – 01792 452900 Powys a Gogledd Cymru – 01352 918000

 

 • Cyngor ar Bopeth

www.citizensadvice.org.uk

Llinell Gymorth Cymru 03444 772 020

Text Relay 03444 111 445

 

 • IPCC – Comisiwn Cwynion yr Heddlu Annibynnol

www.ipcc.gov.uk

0300 020 0096 (gwasgwch fotwm 1 pan fyddwn yn gofyn)

 

 • Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd (PDS)Yn medru eich cynrychioli hyd at safon uchel er mwyn eich amddiffyn.  Maent yn cynrychioli unrhyw unigolyn sydd yn gymwys i dderbyn  cyllid cymorth cyfreithiol am eu hachos ac mae modd i’w cynrychiolwyr ac eiriolwyr  gael eu cyfarwyddo gan unrhyw gwmni o gyfreithwyr yn Lloegr a Chymru.www.publicdefenderservice.org.uk01792 633280 – Abertawe.

 

 

 

 • CLS – Gwasanaeth Cyfreithiol CymunedolLlinell gymorth cyfreithiol i Loegr a Chymru.www.clsdirect.ukOs ydych yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol, ffoniwch y llinell gymorth genedlaethol ar  0845 345 4 345 (minicom 0845 609 6677) am gyngor am ddim am fudd-daliadau,  credydau treth, tai, cyflogaeth, addysgu neu broblemau dyledion.

 

 

 

 • Gwasanaethau a gwybodaeth y Llywodraeth (Gov.Uk)

Dolenni at wybodaeth helaeth sydd yn ymwneud â ‘Throseddau, Cyfiawnder a’r Gyfraith’.

www.gov.uk/browse/justice

 

 • Clinks

Cyfeirlyfr o wasanaethau i droseddwyr.

www.clinks.org/directory

 

 • Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal yn y Carchar (PACT)

Mae PACT yn elusen genedlaethol sydd yn darparu cymorth i garcharorion, pobl sydd  ag euogfarnau, a’u teuluoedd drwy ystod o wasanaethau.

Llinell gymorth PACT: 0808 808 3444, Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 10am a 5pm.

E-bost: helpline@prisonadvice.org.uk

www.prisonadvice.org.uk

 

 • Hafal

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau cyfiawnder troseddol ar draws Cymru sydd yn ceisio cefnogi troseddwyr ag afiechyd meddwl i leihau i ail-droseddu.www.hafal.org/services/criminaljustice/E-bost: hafal@hafal.orgFfôn: 01792 816600

 

 • Hafal Crossroads

www.hafal.org/crossroads

 

 • Bipolar UK

www.bipolaruk.org

 

 • Diverse Cymru

www.diversecymru.org.uk

 

 • CAIS

www.cais.co.uk