Cadw allan o gythrwfl

Hafan

AtalHeddluLlysCarcharRhyddhauAdferiad

Sut i ddefnyddio’r canllaw hwnCysylltiadau allweddol

 

Wrth gwrs, bydd pawb yn elwa os ydych yn medru osgoi mynd i gythrwfl yn y lle cyntaf. Dyma rai o’r ffyrdd yr ydych yn medru osgoi hyn…

  • Dylid osgoi defnyddio cyffuriau anghyfreithlon (neu alcohol yn amhriodol) gan eu bod yn medru effeithio ar eich iechyd meddyliol.

 

  • Os ydych yn credu eich bod yn mynd yn sâl, dylech ddweud wrth eich gofalwr/gweithiwr cymdeithasol/seiciatrydd cyn gynted ag sydd yn bosib fel eu bod yn medru eich cynorthwyo i reoli hyn.

 

  • Peidiwch â rhoi’r gorau i gymryd eich meddyginiaeth heb drafod hyn gyda’r meddyg neu’ch seiciatrydd.

 

  • Ceisiwch osgoi’r llefydd hynny lle ydych wedi eich erlid neu’n bwlio gan bobl eraill (llefydd lle y mae pobl yn dod at ei gilydd er mwyn yfed).

 

  • Ceisiwch ddatrys unrhyw ddadleuon neu drafferthion yn bwyllog. Os oes angen, dylech ofyn am help gan barti niwtral er mwyn datrys y broblem.

 

  • Os ydych yn cael problem yn rheoli eich arian, gofynnwch am help gan weithiwr cymdeithasol neu’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth.