Porth ar gyfer gweithwyr proffesiynol

CANLLAW GOROESI CYFIAWNDER TROSEDDOL JO   

Porth ar gyfer gweithwyr proffesiynol – ar gyfer y Tudalen Cartref, dilynwch y ddolen hon.

Helo, fy enw i yw Jo a chroeso i’m Canllaw Goroesi Cyfiawnder Troseddol.   

Mae’r porth yma wedi ei ddylunio ar gyfer cyflwyno’r Canllaw i weithwyr proffesiynol sydd yn cefnogi pobl ag afiechyd meddwl.

 

Pa weithwyr proffesiynol sydd yn medru defnyddio’r Canllaw hwn?

Er bod y Canllaw hwn wedi ei anelu’n bennaf at ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd a’u gofalwyr, mae hefyd yn medru cynorthwyo gweithwyr proffesiynol gan gynnwys…

  • Staff mewn asiantaethau cyfiawnder troseddol gan gynnwys yr Heddlu, Gwasanaeth Prawf a Charchardai
  • Cyfreithwyr a’u staff cymorth a Gwasanaeth Erlyn y Goron
  • Staff ym maes gwasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys y GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r sector preifat
  • Staff sydd yn cefnogi gofalwyr
  • Staff sy’n darparu cyngor ac eraill na sydd yn staff arbenigol a’n ymgysylltu gyda’r grŵp hwn.

 

Sut y mae gweithwyr proffesiynol yn medru defnyddio’r Canllaw hwn?

Mae croeso i weithwyr proffesiynol wrth gwrs i ddefnyddio’r Canllaw hwn eu hunain ond byddem yn eich annog i gyfeirio defnyddwyr, teuluoedd a gofalwyr at y Canllaw lle y bo hyn yn ymarferol.  Mae ein profiad yn dweud wrthym fod llawer o ddefnyddwyr yn medru cael mynediad at y rhyngrwyd; os nad yw hyn yn wir, mae aelodau teulu a gofalwyr yn cael mynediad at y rhyngrwyd neu mae modd iddynt fynd i’r llyfrgell a mannau eraill.

Mae modd i chi ddangos hwn i Gleientiaid – neu grŵp o gleientiaid – fel rhan o’ch  caledwedd: mae hyn yn medru bod yn ffordd effeithiol o esbonio materion penodol neu arddangos y llwybr cyfan.

Mae’r Canllaw hwn wedi ei ddylunio ar gyfer ei ddefnyddio ar-lein ond mae hefyd modd i chi argraffu’r wybodaeth – rydym yn gofyn eich bod yn gwneud hyn drwy argraffu’r dudalen gyfan gynnwys unrhyw graffeg a brandio.

A yw gweithwyr proffesiynol yn medru dibynnu ar y Canllaw?

Rydym yn hyderus fod y canllaw hwn yn gywir ond er mwyn cadw’r canllaw yn syml a’n hygyrch, nid yw’n cynnwys pob dim; ni ddylid defnyddio hwn yn hytrach na chanllaw arbenigol yr asiantaethau.

Rydym yn credu fod y Canllaw hwn yn hynod ddefnyddiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd yn dymuno gwirio elfennau o’r llwybr sydd y tu hwnt i’w hardaloedd arbenigol –neu i esbonio’r cyd-destun ehangach i gleientiaid.

Ble wyf yn dechrau?

Mae’n bwysig darllen y Canllaw gan ystyried y cyd-destun ehangach, ac felly, rydym yn awgrymu eich bod yn mynd drwy’r Hafan ac yna i’r adran, Sut i ddefnyddio’r Canllaw hwn. Nid yw’r Canllaw yn hir, ac efallai y byddwch am ei ddarllen yn ei gyfanrwydd; bydd hyn yn cynnig trosolwg o’r llwybr cyfan, sydd yn un o brif ddibenion y Canllaw.

Peidiwch ag anghofio’r dudalen Sicrhau Help – Cysylltiadau Allanol sydd yn cynnwys nifer o ddolenni.

Efallai eich bod hefyd am ddefnyddio’r wybodaeth a’r newyddion ehangach ar…

Ac ewch ati i annog eich holl gydweithwyr i fanteisio ar y Canllaw a’r holl adnoddau ar-lein eraill!

Beth os oes sylwadau gennyf am y Canllaw?

Rydym yn croesawu eich sylwadau  – yn enwedig os oes yna gamgymeriadau neu unrhyw beth wedi ei hepgor neu os ydych yn credu bod modd gwella’r Canllaw. Cysylltwch gyda ni drwy’r ddolen hon.